Snelle thuislevering mogelijk -->           vraag info: +32 474 952 252

 

 

Versie 1.1, volledig herzien op 26 november 2018

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Policy (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder: “Meerle Dogs bvba”: de vennootschap met zetel te Voort 40 in 2328 Meerle, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0446.739.636. “Gebruiker”, “je” of “jij”: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Meerle Dogs bvba via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. Meerle Dogs bvba is een Belgische dienstleverancier die zich richt naar meerdere Europese lidstaten.

3. Welk nut hebben deze cookies?

Meerle Dogs bvba wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen Meerle Dogs bvba om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Als je de website van Meerle Dogs bvba wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”). Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Wij slaan informatie op die direct aan jou gerelateerd is. Meerle Dogs bvba meldt je dat je altijd de configuratie van je webbrowser kunt wijzigen om cookies te weigeren. Voor meer informatie hierover kan je de helpfunctie van uw webbrowser raadplegen. Het weigeren van cookies kan een impact hebben op uw gebruik van onze website.

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
 • Click ‘Save’.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via meerledogs@outlook.com

5. Verwerking van persoonsgegevens.

Meerle Dogs bvba verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden. Meerle Dogs bvba doet dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Een verwerkingsgrond is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting enz. Meerle Dogs bvba verwerkt de persoonsgegevens die je haar zelf doorgeeft in het kader van de levering van een dienst. Alle ontvangen persoonsgegevens worden strikt binnen het kader van de levering van onze diensten gebruikt.

6. Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Meerle Dogs bvba contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens Meerle Dogs bvba verwerkt.
 • Je hebt steeds het recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Meerle Dogs bvba verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
 • Je hebt het recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die Meerle Dogs bvba verwerkt, definitief te wissen.
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door Meerle Dogs bvba te bevriezen, zonder deze te wissen.
 • Je hebt het recht tegen een verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door Meerle Dogs bvba van je persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
 • Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door toezichthoudende overheid te contacteren.

7. Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be, tel: +32 2 427 48 00.